EUREKA projekt E!9599 RMTCA-SPS, Recab Embedded Computers AB

Diarienummer 2015-00556
Koordinator RECAB Embedded Computers AB
Bidrag från Vinnova 1 948 959 kronor
Projektets löptid februari 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för vårt marknadsnära teknologisamarbete har varit att utveckla en standardiserad microTCA-plattform, med förbättrad prestanda, som kan anpassas efter kundens specifika behov. Projektets övergripande syfte har varit att adressera marknadens krav på robusta och mer kompakta serverlösningar i krävande miljöer.

Resultat och förväntade effekter

Vårt projektresultat är i enlighet med våra förväntningar då vi identifierat en design som innebär att vår serverlösnings storlek och vikt reduceras till en tredjedel jämfört med nuvarande state-of-the-art. Vidare innebär vår serverlösning en ökad prestanda och kapacitet i form av en förbättrad bandbredd, en ökad grafisk upplösning , fjärde generationens Intel CPU-processorer samt en 1TB avtagbar datalagring. Vidare är vår robusta serverplattform helt inkapslad och inkluderar ett kylsystem för att klara av extrema fysiska miljöer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med vår projektplan och har inkluderat totalt fem arbetspaket; (1) kravspecifikation och design, (2) prototypframtagning, (3) kvalitetstester, (4) tillverkningsprocess samt (5) dokumentation. Under projektet har vi haft ett nära samarbete med vår projektpartner JJ Mechatronics men även etablerat relationer med potentiella kunder. Vi har uppnått målet att utveckla en standardiserad microTCA-plattform, med förbättrad prestanda, som kan anpassas efter kundens specifika behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.