EUREKA projekt E!9596 OATLY, Oatly AB

Diarienummer 2015-00222
Koordinator Oatly AB
Bidrag från Vinnova 1 010 200 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Oatly har utvecklat en god havredryck berikad med vegetabilisk protein som har visat sig vara lika effektiv som en mjölkbaserad dryck för återhämtning i samband med träning för vanliga motionärer.

Resultat och förväntade effekter

En havredryck med bra organoleptiska egenskaper har utvecklats, testats i en klinisk studie och den har skyddats med patentansökan. Drycken har fördelaktig långsiktig potential för den gemene konsumentens hälsa. Drycken är framställd av naturliga vegetabiliska ingredienser som lämnar betydligt mindre avtryck på miljön än liknande animaliska produkter.

Upplägg och genomförande

I första delen av projektet ett nytt dryck koncept togs fram. Drycken har bra textur, smak och fördelaktig näringssammansättning i träningssammanhang. I andra delen av projektet har denna dryck testats i jämförelse med mjölkdryck och placebo. Data indikerar att havredrycken har samma effekt på kroppskompositionen och återhämning som mejeribaserad dryck. Kommande analys av ytterligare resultat från den kliniska studie skall tydligare belysa havredryckens effekt på hälsan i stort, en förväntad förbättring av den metaboliska profilen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.