EUREKA projekt E!8048 REDO! Publit Sweden AB

Diarienummer 2013-00630
Koordinator Publit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har specifikt syftat till att göra Publit redo för lansering på den tyska marknaden samt generellt till att lägga grunden för internationalisering i allmänhet. Målet har också varit att anpassa systemet efter väldigt stora förlagskoncerners behov av en robust och skalbar datamodell. Vidare syftade projektet till att skapa en plattform för att sälja böcker och eböcker direkt till slutkund överallt i världen.

Resultat och förväntade effekter

Den kanske bästa valideringen på att projektet varit framgångsrikt är att ett av Europas största förlagshus valt att bygga på Publits nya API:er när man snart i stor skala lanserar en självpubliceringstjänst som kommer finnas på flera marknader. Den multinationella koncernen Tetrapak har också valt Publit för att distribuera internt utbildningsmaterial till medarbetare i hela världen. På det hela taget måste alltså projektet ses som extremt framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Det har varit utmanande att driva projektet framåt samtidigt som ägarbilden i koncernen där våra projektpartners ingick förändrades. Det Berlin-baserade tryckeriet Koebcke ägs numer av brittiska Mimeo och därmed har både nyckelpersoner och incitament på koncernnivå förändrats under gång. Detta har försenat och i viss mån omdefinierat vissa work packages, men på intet sätt äventyrat projektet som sådant.

Externa länkar

Vår direkt till konsument-shop som finns på svenska och engelska och från och med 12 juni även på tyska. Publits nya trespråkiga hemsida som kommer gå live 12 juni. publit.de, publit.se och publit.co.uk pekas då hit.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.