EUREKA projekt E!7618 NIOX PAED, Aerocrine AB

Diarienummer 2012-02252
Koordinator Aerocrine Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom FoU-samarbete mellan Aerocrine AB och FILT GmbH utveckla NIOX PAED - en innovativ diagnostisk utrustning för mätning och kontroll av NO-värde hos barn under sju och andra grupper av icke-kooperativa patienter. Projektets mål grundar sig i det kliniska behovet att utveckla nya metoder och diagnostiska lösningar som kan möjliggöra mätning av NO hos ickekooperativa patienter och därmed optimera astmadiagnostik och effektivisera behandlingsmetoder. Dessa mål har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram ny state-of-the-art inom utrustning, metoder och procedurer för mätning av utandad NO. Genomförandet av projektet och kommersialiseringen av resultatet har stärkt de samarbetande parternas konkurrenskraft och ligger till grund för deras långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Detta framgångsrika FoU-arbete har öppnat upp nya intressanta marknadssegment för projektdeltagarna. Det viktigaste utfallet är att barn ner till 3 års ålder nu kan diagnostiseras bättre.

Upplägg och genomförande

Projektet specificerade tekniska krav på de komponenter som kom att ingå i produkten. Därefter utvecklades den första prototypen av NIOX PAED och tekniska och kliniska valideringsstudier genomfördes. Projektet avslutas med optimering av konstruktionen och framtagandet av en produkt som möjliggör avancerad mätning och kontroll av NO-värde hos barn under sju. Aerocrine stod för kompetens inom produktdefinition, klinik, regulatoriska krav, medicinteknik och produktion medan FILT bidrog med teknisk expertis och elektromekanisk design.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.