EUREKA projekt E!12650 Direct LiOH Ref, Direct synthesis of battery grade LiOH from low grade and complex mineralogy spodumene pegmatite, Northvolt AB

Diarienummer 2018-03031
Koordinator NorthVolt AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA nätverksprojekt