EUREKA ITEA2 SCALARE

Diarienummer 2013-01693
Koordinator SOFTHOUSE CONSULTING ÖRESUND AB
Bidrag från Vinnova 3 412 125 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Softhouse syfte och mål med Scalare har uppfyllts, dvs att få en mer holistisk syn när vi hjälper företag att förbättra deras förmåga att leverera affärsnytta baserat på mjukvaruintensiva produkter och tjänster att definiera verktyg, metoder och erfarenheter som kommer att utöka Softhouse portfölj av konsulttjänster att få ett nytt nätverk av potentiella affärspartner och en större möjlighet att expandera vår verksamhet till nya marknader och länder

Resultat och förväntade effekter

En översikt av resultaten från Scalare är: Nya konsulttjänster, exempelvis Continuous Delivery (CD) Maturity Model och Scaling Agile coaching för att hjälpa en organisation att genomföra sin agila transformation Samutvecklat den första ITEA Master Class i Digitalisering tillsammans med andra ITEA-projekt. Synlighet på konferenser och presenterat Scalare-erfarenheter Producerat marknads- och infomaterial som CD-på-5 minuter, Scalare Magazine etc. Rekrytering av 6-8 seniora konsulter som arbetar med nya tjänster som har växt vår verksamhet och ökat våra intäkter

Upplägg och genomförande

Softhouse deltagande i Scalare har fokuserat på att använda och validera Scalaremetoder i fallstudier tillsammans med andra Scalare partners och kunder till Softhouse för att ge återkoppling tillbaka till hur man förbättrar och förtydligar olika aspekter. Detta angreppssätt har fungerat mycket bra. Från Softhouse synvinkel, som konsulter, var några av de inledande delresultaten alltför teoretiska men när den förenklade Canvas definierades (andra halvan av projektet) blev det tydligare att få med den holistiska synen med process, organisation och produkt vid en förändring.

Externa länkar

www.scalare.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.