EUREKA Eurostars MODELS E!10685 LU

Diarienummer 2016-03681
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap, LTH
Bidrag från Vinnova 1 379 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet är att underlätta kostnadseffektiv systemkonstruktion på komplexa moderna datorplattformar . Det syftar till att uppnå detta genom en enhetlig konstruktionsprocess och utvecklingsmiljö som ökar möjligheten att portabilitet av IP, ger möjlighet för systemnivå optimering, och inkluderar hög-nivå syntes av hårdvara och mjukvara samt systematisk generation av testbänkar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla en enhetlig miljö för design av systemprogram på parallella plattformarsom är baserade på CPU, multicore, manycore, FPGA och på heterogena SoCs. Konstruktionsverktyg som bildar denna miljö kommer att ge en enhetlig gränssnitt för SW / HW specifikationer samt systematiska förfaranden för att sammansätta modeller på olika abstraktionsnivåer. Detta möjliggör automatisk validering för att drastiskt minska kontroll- och felsökningsarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Detta tvååriga projekt är en del av ett europeiskt samarbete mellan Lunds universitet, en akademisk och en industriell partner i Schweiz (EPFL respektive AKAtech) och två industriella företag i Frankrike (Softeam och Magillem Design Services). LU och EPFL ger vetenskaplig kompetens inom systemutvecklingsverktyg, AKAtech fungerar som en modellanvändare av projektresultaten, och Softeam samt Magillem bidrar med industriella utvecklingsramverk och fungerar som potentiell säljare av den resulterande tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.