EUREKA Eurostars Location Based Shopping-LBSaaS E!9010 Hello Future AB

Diarienummer 2014-04160
Koordinator HELLO FUTURE AB
Bidrag från Vinnova 2 333 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Eurostars
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet och målet med LBSaaS var att utveckla verktyg för en affärsmodell som kombinerar Augmented Reality (AR), gamification och virtuella kuponger för att utveckla och stärka relationen mellan butiker och deras kunder. Projektet lyckades leverera de centrala funktionerna till detta men till följd av oförutsedda, tekniska svårigheter tvingades den kommersiella ambitionen justeras.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett system som kan användas som smart verktyg och plattform för Augmented Reality och positionering i andra system, vilket medför en annan affärsmodell än den ursprungliga idén.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes till största del enligt ursprunglig plan. Parterna utvecklade en bra relation och en bra plattform att samverka på. Senare delen av projektet medförde vissa ändringar i arbetet till följd av oförutsedda utmaningar och problem med ffa positioneringstekniken. Parterna har därför lagt mer tid än planerat på teknisk utveckling och problemlösning, med följd att projektets grundidé behövts förändras och vissa planerade aktiviteter därmed inte blivit aktuella att genomföra. Totalt sett har parterna lagt ner mer tid än planerat i projektet.

Externa länkar

Webbsida som beskriver den ursprungliga konceptidén (kommersiella) riktat till inköpare av system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.