EUREKA Eurostars E!9867 Self-Optimizer Uppdragshuset

Diarienummer
Koordinator UppdragsHuset Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 803 700 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla ett verktyg som automatiskt utan manuella ingrepp optimerar semantiska sökningar inom patentdomänen till en specifik text. Detta ska stödja uppfinnare och företag att använda den enorma mängd teknikkunskap som finns i patent. I detta projekt har unik teknologi forskats fram vilken effektiviserar experter och stödjer noviser i sökning av patent. Målet var även att forskning skulle resultera i en produkt. Detta har uppnåtts och samarbeten med företag samt patentadministrationssystem påbörjades redan under projektets slutfas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat framsteg inom forskning och väckt ett stort intresse hos kunder genom kontinuerlig dissemination. Inom forskning har projektet redan lett till 4 publicerade artiklar och visat på förbättring av sökresultat inom patentdomänen. Projektet och dess resultat har presenterats i Patinfo 2016 Ilmenau, CIKM 2016 Indianapolis, EPOPIC 2016 Madrid och ACL 2017 Vancouver. Tre workshops har arrangerats med patentverk och företag för dissemination. Samarbeten har påbörjats med flera kunder och Uppdragshuset planerar minst 2 releaser av resultat från detta projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet hade föresatt sig att arbeta agilt för att kunna styra riktningen baserat på resultat och kundnytta. Fysiska möten och onlinemöte möjliggjorde kontinuerlig uppföljning av resultat inom teamet. Tidiga möten och workshops med kunder gav användarbaserad utvärdering av projektresultat. Aktivt deltagande med testning och diskussion om framtida implementering hos kunder bidrog mycket till att utveckling kunde utgå från rätt scenarion. Dessa scenarion gav oss ramarna för prestanda utifrån användare för att inom projektets ramar möjliggöra en produkt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.