EUREKA Eurostars E!9655 COMFORT Box Play

Diarienummer 2015-04201
Koordinator Box Play Alleato AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Eurostar projektet COMFORT´s syfte är att skapa ett rehabiliteringsprogram för patienter med höftfrakturer där målet är snabbare rehabilitering av dessa patienter. Målet kommer att uppnås genom stödet från tre innovationer: ett belastning/kraft sensor system för daglig användning under regelbunden motion, en bentäthetsanalysator för periodiska mätningar, och en app med intelligent programvara som varje dag bestämmer optimal belastning som patienten skall använda för rehabiliteringen baserat på data från belastningssensorn och bentäthetsanalysatorn.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekten av rehabiliteringsprogram skapat i COMFORT är att patienter som drabbats av en höftfraktur kommer att rehabiliteras snabbare och andelen framgångsrika rehabiliteringar kommer att öka. Vi räknar med att användningen av rehabiliteringsprogramet kommer att leda till en genomsnittlig minskning av rehabiliteringstiden med minst 6 dagar där det för närvarande är 40 till 125 dagar med ett genomsnitt på 61 dagar. Detta motsvarar i genomsnitt en besparing på ? 1200 per behandlad patient (västra Europa)

Planerat upplägg och genomförande

COMFORT kommer ta reda på optimalt belastningsmönster som en patient bör följa under rehabiliteringen. Under den första halvan av detta projekt kommer 200 patienter med höftfrakturer att övervakas. Belastningen som utövas på det skadade benet kommer att mätas dagligen medan de utför övningar och en gång i veckan kommer bendensitetsmätningar att tas. Dessa data kommer att korreleras med längden på rehabiliteringen av patienterna. Baserat på tidigare erfarenheter förväntas data från 130 patienter att vara tillräckligt för att bestämma den optimala lastning mönstret.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.