EUREKA Eurostars E!8565 CAMILIS, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhuset

Diarienummer 2013-03467
Koordinator Karolinska Institutet - DANDERYDS SJUKHUS K1
Bidrag från Vinnova 1 364 088 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien var att skapa en integrerad plattform för laparaskopisk datorassisterad ablation av levertumörer. Det krävde en integrering av laparoskopiska komponenter (laparoskopiska kameror, laparoskopisk ultraljud och instrument) integrerade i det befintliga CAS-ONE-systemet. Matchning av ultraljudsbaserade referenser i levern och preoperativ bilddata ger en augmenterad reality-baserad visualisering som tillåter kirurgen att se både den endoskopiska videobilden, förstärkt med preoperativ (dvs. CT) och intra-operativ (dvs. ultraljud) bilddata i en vy.

Resultat och förväntade effekter

Teknikutvecklingen har integrerats i CAScinations CAS-One system. CE-märkning har genomförts för förbättringar som har gjorts för hård- och mjukvara. Den första operationen där man använt den nya teknikplattformen har genomförts 1 november 2016 i Bern. Partnerna planerar att ytterligare validera den tekniska säkerheten och effekt. Därefter kommer en studie baserad på ett protokoll som har utvecklats av kliniska partners inom CAMILIS projektet genomföras.

Upplägg och genomförande

Samtidigt som den laparoskopiska tekniken har förbättrats i projektet, har vi påbörjat en europeisk multicenterstudie, MAVERRIC, för att utröna om ablationsbehandling av levermetastaser kan ersätta kirurgisk behandling. 100 patienter skall inkluderas och hittills har 29 inkluderats. Utöver detta kommer det att bli fortsatta kliniska studier av den laparoskopiska teknik som CAMILIS-projektet resulterat i.

Externa länkar

MAVERRIC-studien

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.