EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK, Chalmers, Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink

Diarienummer 2013-03472
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 1 249 665 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att utveckla och marknadsintroducera nytt material nanocellulosa baserade bioink för 3D bioprinting av mänskligt brosk och hud. Resultatet av detta samarbetsprojekt är en säljbar paket bestående av en 3D bioprinter, bioink under registrerat namn Cellink, cellmixer och program för att styra bioprinter. Detta paket erbjuds till akademiska institutioner, FoU-avdelningar på sjukhus och den kosmetiska och läkemedelsindustrin. Det ger unika möjligheter att på ett kontrollerat sätt biofabricera kopior av 3D mänskliga mjuka vävnader såsom brosk och hud.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt är introduktionspaket för bioprinting av mänsklig mjuk vävnad; hud och brosk. Paketet består av produkter och tjänster som är tillgängliga ´off the Shelf´ för laboratorier, universitet och den akademiska världen. Dessutom har vi etablerat nära samarbetet med medelstora och stora kosmetiska företag för att börja process att ersätta djurförsök för kosmetika och läkemedel med mänsklig hud modeller som produceras under kontrollerade förhållanden och ge bättre underlag för tester vilket gynnar både konsumenter och producenter av kosmetiska produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har startat med skapandet av kravspecifikation för framtida produkter. Vi har beskrivit detaljerat innehåll i de arbetspaket och utvecklade en leveransplan. Under reviewer granskade alla 4 parters leverabler och hade möjlighet att få inblick i varandras arbete samt stämde av att arbete fortlöpte i linje med planen. Alla 4 partners har arbetat självständigt, men den övergripande inriktningen genom gransknings grindar och milstolpar säkrade linje med övergripande projekt mål.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.