EUREKA Eurostars E!8284 FlowOx, Hotswap Jönköping AB

Diarienummer 2013-03273
Koordinator HOTSWAP NORDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 488 004 kronor
Projektets löptid september 2013 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har nått stora framgångar för flera patienter med kroniska sår och nedsatt perifer cirkulation. Klinisk utvärdering har genomförts i flera länder, tidiga data visar på mycket goda resultat. En del patienter upplever en ökad rörlighet på grund av förbättrad läkning och ökat blodflöde.

Resultat och förväntade effekter

Kliniska data som visar på förbättrade läkningstider, minskad smärta och lägre frekvens av sår hos patienter med risk för att få sår finns. När det gäller ökad livskvalitet så är detta svårt att bevisa, men det finns exempel på patienter som genom behandling med produkten har fått behålla eller till och med fått ökad rörlighet i vardagen än vad som annars troligen hade varit fallet. Större operationer har också kunnat undvikas hos vissa patienter.

Upplägg och genomförande

Vad som framgår av de många positiva patientrapporterna är att det inte verkar vara några svårigheter att använda, sköta eller förstå produkten. Enkla och tydliga knappar och reglage samt tydliga bilder från skärmen på kontrollenheten gör hanteringen lätt. Det ställbara fotstödet har både stabil och flexibel inställningsmöjlighet utan att kräva stor fysisk ansträngning från användaren. Nyutvecklade tillbehör ska ytterligare underlätta hanteringen och användningen av produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.