EUREKA Eurostars E!11366, D-Wave, Gotmic AB

Diarienummer 2017-03487
Koordinator Gotmic AB
Bidrag från Vinnova 2 427 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

D-waveprojektet har som syfte och mål att utveckla och kommersialisera kostnadseffektiva paketerade D-bands (110-170 GHz) sändare och mottagare med hög prestanda. D-bandet är av intresse både för framtida kommunikationssystem, t.ex. 5G där D-bandet möjliggör betydligt högre datatakter och tätare nätverk. Av stort intresse är också säkerhetsscanners för allmän säkerhet, där minskad kostnad, storlek och energiförbrukning möjliggör bättre och mer kostnadseffektiva system.

Förväntade effekter och resultat

Genom att ta fram produkter som är lämpade för massproduktion kommer projektet att resultera i en drastiskt sänkt kostnad för D-bandssystem (110-170 GHz) och möjliggöra att våra kunder kan bygga kostnadseffektiva system för applikationer inom kommunikation och säkerhet. Vi kommer därmed etablera Gotmic som en banbrytande leverantör av sändare och mottagare för D-bandet och därmed växa i både omsättning och antal anställda. Vidare är det viktigt att etablera en Europeisk leverantörskedja för säkerhetsscanners.

Planerat upplägg och genomförande

D-waveprojektet genomförs i samarbete med Gotmic AB och det franska universitetet IMT Atlantique. På kort sikt kommer vi att ta fram en fungerande prototyp som kan testas i våra och kunders system i syfte att nå ut tidigt på marknaden och få feedback. Parallellt och efter detta kommer vi i en iterativ process utveckla en mer långsiktig lösning. Målet är att få fram kostnadseffektiva produkter som har rätt prestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.