Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!11088, BUILD-WISE, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Antenngruppen på Chalmers har bidragit till ny kunskap som ligger till grunden för nya algoritmer och mjukvara som kommer att kommersialiseras av Ranplan Wireless Network Design Ltd. De framtagna prestandamått ska leda till optimering av trådlös kommunikation i inomhusmiljöer och på sikt kommer dessa att vara till stor hjälp till både arkitekter och byggnadsingenjörer. Projektet har uppfyllt målsättningen att hjälpa till i utvecklingen av teknologi som kommer att vara till stor hjälp inom både Telekom och Byggindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat inbegriper definitionen av nya prestandamått för trådlösa nätverk i inomhusmiljöer som tar hänsyn till byggnaders geometri och vågutbredningsegenskaper inuti dessa. Projektet har bidragit framtagandet av prototypmjukvara, patentansökningar (IPR) samt publikationer i ansedda tidskrifter och relevanta konferenser inom trådlöskommunikation och antennforskningsområdet. Den förväntade effekten är förnyad kompetens, nya forskningsmöjligheter samt nya företagsmöjligheter och sammarbeten mellan brittiska och svenska företag.

Upplägg och genomförande

Projektet som bygger på idén att byggnader kan karakteriseras med avseende på hur bra kommunikationsprestanda kan uppnås i dessas inomhusmiljöer har involverat flera forskare. Dr. Jiliang Zhang anställdes som forskare för att jobba med projektet tillsammans med andra forskare. Regelbundna möten har hållits mellan Ranplan och Chalmers forskare som tillsammans bidragit till projektet. Det teoretiska arbetet har bedrivits på Chalmers men Ranplans ingenjörer har implementerat ock utvecklat algoritmerna som ingår i mjukvaran som kommer att kommersialiseras i en nära framtid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2017-01609

Statistik för sidan