E!11088, BUILD-WISE, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Diarienummer 2017-01609
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet är ett samarbete mellan Antennsystemgruppen vid Chalmers och Ranplan Wireless Network Design Ltd, ett brittisk företag. I det här projektet ska vi definiera relevanta mått på en trådlös nätverks prestanda i inomhusmiljöeroch härleda formler för att beräkna dessa mätvärden. Ovanstående kommer att verifieras genom simuleringar och mätningar. Ett mjukvaruverktyg kommer att utvecklas som kan användas för design av byggnader med skräddarsydd trådlös prestanda. Resultaten kommer att spridas för inkludering i standarder för byggprocesser.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att innefatta matematiska modeller, programvara, patentansökningar och publikationer. Nya algoritmer och mjukvaruverktyg kommer att utvecklas till nytta för arkitekter och byggnadsingenjörer för design av byggnader med skräddarsydd trådlös prestanda samt för optimering och utvärdering av trådlösa netväks prestanda inne i byggnader. Den förväntade effekten är förnyad kompetens och nya affärsmöjligheter. Ranplan och Chalmers kommer att licensiera sina immateriella rättigheter som resulterar från projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på Ranplans mjukvaruteknik för planering och optimering av inomhus radionätverk. Ranplans verktyg har valts av några av de största telekomutrustningstillverkarna och mobiloperatörerna i världen och dessutom används av flera universitet. Resultat av detta projekt i samarbete med Chalmers kommer deras teknik att vidareutvecklas till en ny produkt. Projektets fokus ligger på algoritmer och programvara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.