E!10974, PBD, Development of a Procurement Big Data software and method, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Diarienummer 2017-00977
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en metod och mjukvara för avancerad dataanalys inom inköp/upphandling. Projektet utnyttjar avancerad dataanalysmetoder, och så kallade big data-databaser. Metoden syftar att användas för att utveckla så kallad ´supply market intelligence, dvs metoder att samla in, underhålla och använda mångfaseterad kunskap från leverantörsmarknaden. Från ett forskningsteoretiskt perspektiv utvärderar vi hur man effektivt kan använda big data, ´predictive analytics, och avancerad datanalys inom områdena ´spend management´ och supply planning.

Förväntade effekter och resultat

Den utvecklade mjukvaran förväntas förbättra nuvarande best-practice inom inköp och förbättra effektiviteten i företags strategiska inköpsarbeten. Forskningen kommer generera litteraturreviews, ramverk och flera empiriska fallstudieanalyser om hur big data-användning och analyser kan skapa leverantörsintelligens, samt förutsättningar och hinder för att utveckla leverantörsintelligens med big-data, för olika typer av företag och försörjningskedjor.

Planerat upplägg och genomförande

För att utveckla och säkerställa effektiv och användbar mjukvara så kommer ett stort antal företagsfall väljas och studeras där förutsättningarna och möjligheterna med analyserna och mjukvaran utvärderas. Forskningsstudierna om användningsområden, förutsättningar och förväntade effekter kommer involvera intervjuer och fallstudier med involverade aktörer och företag med befintliga tillämpningar och framgångssituationer från liknande upplägg som redan är implementerade. Vi kommer också studera scenarier i företag utan tillämpningar idag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.