EUREKA Eurostars E!10902 THOR - Thermal Onboard Regulator

Diarienummer 2017-01590
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 3 644 567 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

I detta projekt skall vi föra prototyper av nyutvecklad mikrovätskekylning till att bli piloter för rymdelektroniska apparater. Vi har som mål att utveckla, bygga och verifiera en pilotlina, anpassa labutrustning, göra nya materialval, anpassa tillverkningsmetoder och monteringsmetoder samt införa metoder för feltestning och effektiv statistisk funktionskontroll. Tillkommer gör även omvärldsbevakning och uppdatering av IPR inklusive uppdaterad IPR-strategi.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer hjälpa oss säkra framtida förmågan att tillförlitligt och kostnadseffektivt kunna tillverka pilotserier av nyutvecklat mikrovätskesystem enligt högt ställda kvalitetskrav. Lösningen kommer senare att anbringas på nya marknader såsom medicinsk teknik, fordon och elektronik, och därigenom skalas upp och ge oss möjlighet att ta steget till kostnadseffektiv massproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i följande delmoment: 1 Preliminärdesign av pilot och pilotlina 2 Planering av resurser, material, utrustning, regelverk, utbildning 3 Inköp 4 Design och utveckling av pilot och pilotlina 5 Tillverkning av pilot och pilotlina 6 Verifieringsfas inklusive verifieringsmetoder 7 Kunddialog och dialog med underleverantörer och projektpartners 8 Ytterligare exploateringsmöjligheter 9 Projektadministration

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.