Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10902, THOR, Thermal Onboard Regulator, APR TECHNOLOGIES AB

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 3 644 567 kronor
Projektets löptid februari 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt har vi utvecklad piloter av vår unika mikrovätskekylning för rymdelektroniska apparater. Även de viktigaste delarna i pilotlinan är utvecklade, inköpta eller egentillverade och verifierade för trovärdighet. Material, labutrustning och tillverknings & monterings-metoder har anpassats. Dock har vi inte lyckats införa automatiska metoder för feltestning och halvautomatisk statistisk funktionskontroll. Parallellt har vi även utfört omvärldsbevakning och uppdatering av IPR inklusive uppdaterad IPRstrategi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har hjälpt oss säkra en framtida förmåga att tillförlitligt och kostnadseffektivt kunna tillverka pilotserier av ett nyutvecklat mikrovätskesystem enligt högt ställda kvalitetskrav. Lösningen har börjat anbringas på nya marknader såsom elfordon och annan elektronik. Projektet möjliggör uppskalning och ge oss möjlighet att ta de första stegen från manuellt hantverk, mot kostnadseffektiv produktion med förutsägbar, jämn och kontrollerad kvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i olika arbetspaket: 1 Preliminärdesign av pilot och pilotlina tillsammans med 2 Planering av resurser, material, utrustning, regelverk, utbildning Därefter 3 Inköp tillsammans med 4 Design och utveckling av pilot och pilotlina Därefter 5 Tillverkning av pilot och pilotlina samt 6 Verifieringsfas inklusive verifieringsmetoder Löpande i projektet har vi haft 7 Kunddialog och dialog med underleverantörer och projektpartners 8 Ytterligare exploateringsmöjligheter 9 Projektadministration Olika delar i arbetspaketen har dock skett vid olika tider.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01590

Statistik för sidan