Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10521, SerBIT, Signifikant Svenska AB

Diarienummer
Koordinator Signifikant Svenska AB
Bidrag från Vinnova 4 806 376 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla och verifiera en it-plattform avsedd att stödja införandet av tjänstebaserade affärsmodeller (eng Service-Based Business Models, SBBM) i tillverkningsindustrin för att underlätta en övergång till mer cirkulära tillverkningsmodeller. Målen i projektet uppnåddes genom tre delprojekt; en it-plattform, en prototyp till smart tvättmaskin samt en IoT-plattform. Delprojekten drevs parallellt genom att data samlades in, analyserades och delades i realtid.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en it-plattform, en prototyp till en smart tvättmaskin samt en IoT-plattform för att analysera och förutse problem i en av tvättmaskinens komponenter. Vidare så har en omfattande kunskap uppnåtts, för att kunna driva vidare arbete inom cirkulära tillverkningsmetoder. It-plattformen är redo för lansering. Massproduktion av en smart tvättmaskin och en storskalig pilot for tjänstebaserad försäljning är planerad att starta 2020. IoT-plattformen, med maskininlärning för att förutse problem, avses att testas mer i kommersiella förstudier.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Gorenje d.d., PDS Vision (tidigare Simonsoft UK Ltd) och Signifikant Svenska AB. Konsortiet sattes samman för att säkra att de olika kompetenser som krävdes medverkade i projektet. KTH tillhandahöll forsknings- och analyskompetens, Gorenje verkliga produkter, PDS kunskap inom maskininlärning och Signifikant förmågan att skapa it-plattformar för eftermarknaden till tillverkningsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03465

Statistik för sidan