E!10521, SerBIT, Signifikant Svenska AB

Diarienummer
Koordinator Signifikant Svenska AB
Bidrag från Vinnova 4 837 098 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla och verifiera en IT-plattform för att stödja tillverkningsindustrins transformering från traditionella affärsmodeller (produktförsäljning) till servicebaserade affärsmodeller där tillverkaren erbjuder sina produkter som tjänster. Projektet ska ta fram en komplett IT-plattform för att stödja medelstora exportföretag att bli mer konkurrenskraftiga och innovativa i deras tjänsteerbjudanden, och att stödja att leverera produkterna som tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att: Utveckla en produkt och molntjänst som är redo att lanseras genom att verifiera funktionalitet och kapacitet i en industriell pilot tillsammans med Gorenje. IT-plattformen ska samla in information från användare, integrera information med tillverkarens supportprocesser samt hantera information för att möjliggöra analys och optimering av tjänster. Utveckla en prototype av en av Gorenjes smarta diskmaskiner, inklusive hårdvara för att samla in produktens användning and tillstånd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar fyra projektparter; Signifikant för IT-plattformen, KTH för forskning, Simonsoft UK för molntjänster samt Gorenje för industriell pilot. Produktutvecklingen baseras på ´best practices´ för mjukvaruutveckling. Detta innefattar agil utveckling med tvärfunktionella team med erfarna utvecklare och kontinuerlig, adaptiv planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.