Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10171, RETINA, TCN, Alkit, Viktoria, Time-Critical Networks AB

Diarienummer
Koordinator Time-Critical Networks AB
Bidrag från Vinnova 4 688 657 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte har varit att utveckla mjukvaror som stödjer tidskritisk kommunikation för fordonsapplikationer i heterogena miljöer. De mjukvarubaserade system som utvecklats inkluderar en videokommunikationkomponent, en serverkomponent för hantering av strömmande inspelad video, simuleringsverktyg för video och annan tidskritsk kommunikation, samt en hypervisor-baserad exekveringsmiljö för tidskritiska fordonstillämpningar. Ett nytt koncept för snabb prototyputveckling av nya tidskritiska fordonsfunktioner och tjänster har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal mjukvarukomponenter för att modellera, simulera, testa och stödja realtidskommunikation, framför allt videokommunikation, i heterogena fordonsmiljöer. Resultaten som uppnåtts möjliggör för små och medelstora företag och större industrier att utforma, utveckla och utvärdera tidskritiska applikationer, som avancerade uppkopplade aktiva säkerhetssystem och autonoma fordon. Nya produkter och tjänster inom fordonssegmentet, samt förbättrade befintliga tjänster kan realiseras som ett resultat av RETINA-projektet.

Upplägg och genomförande

Projektets har genomförts med strukturen av tydliga arbetspaket och med tydliga leverabler från varje arbetspaket. Varannan månad hölls ett projektmöte med alla projektpartners där projektets allmänna och specifika status diskuterades. Dessutom har under projektets livstid fem stycken FTF-möten hållits på projektnivå där varje arbetspaket fått redovisa sina resultat. Inom varje arbetspaket har dessutom ett flertal arbetsmöten hållits.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01026

Statistik för sidan