EUREKA Eurostars E!10171 RETINA: TCN, Alkit, Viktoria

Diarienummer 2016-01026
Koordinator Time-Critical Networks AB
Bidrag från Vinnova 4 690 532 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla integrerade programvaruverktyg för att förutsäga, simulera, testa och stödja realtidskommunikation i heterogena fordons nätverk. Verktygsuppsättningen gör att industrin kan designa, utveckla och utvärdera tidskritiska applikationer som avancerade säkerhetssystem och autonoma fordon. Detta kommer att ställa höga krav på både intern fordonsinfrastruktur, samt fordon till fordon och fordon till infrastruktur som utnyttjar nästa generations mobilnät för ITS.

Förväntade effekter och resultat

Den snabba utvecklingen inom telekom- och fordonsindustrin skapar möjligheter för nya, avancerade tillämpningar. Moderna bilar kan omfatta mer än 100 ECUer (datorer/sensorer) som vill utbyta förutsägbar realtidskommunikation. Autonoma eller anslutna bilar kommer att kommunicera med infrastrukturen och andra fordon. Det finns en uppenbar brist på ett komplett verktyg så målet med projektet är att skapa ett verktyg för de kommande generationer av komplexa, heterogena fordons nätverk och säkerhetskritiska tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet vill fylla den nuvarande klyftan med en komplett verktygskedja vilken stöder realtidskommunikation i heterogena nätverk inom fordonssektorn.

Externa länkar

In the Lab & Innovation section of TCNs website, you may find various type of innovation work and research projects

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.