EUREKA Eurostars E! 6350 GAIAboard

Diarienummer
Koordinator Honeycore AB - Honeycore AB, Köpenhamn
Bidrag från Vinnova 1 920 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att i parameterstudien testa olika kombinationer i råvarumixen har varit att kontrollera råvarukostnader samt miljöpåverkan. Målet har uppfyllts både vad gäller råvaror och livscykelprestanda. Syftet med att fastställa gjutmetod och därefter skala upp gjutprocessen har varit att genomföra provningar i full skala. Målet har delvis uppfyllts vad gäller härdningstid. Böjstyrkan når marknadsgenomsnittet. Hållbarheten är god förutom förekommande saltutslag.

Resultat och förväntade effekter

Honeycore har identifierat vad som förväntas av reella tillverknings- och marknadsförhållanden. Vi har besökt och förhandlat med potentiella tillverkare. Honeycore har utvecklat sin affärsidé vad gäller patentering och licensgivande och förväntar att utöka dessa aktiviteter. Det har ännu inte varit möjligt att skaffa någon licenstagare till projektets patent. Om teknologiöverföringen genomförs kommer det att vara för att tillverkaren tror sig kunna lösa produktionens arbetsmiljöfrågor.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har varit utan anmärkningar. Det är bekräftat att produktidén är relevant och skulle kunna leva upp till marknadens tekniska krav. Frånvaro av tillverkningspartner har både för- och nackdelar. Fördelar är större frihet i genomförandet av den visionära produktidén. Tillverkarintresset för applikationen har ökat. Nackdelar har varit att byggherrar och arkitekters ´mjuka efterfrågan´ av gröna skivprodukter inte motsvarats av tillverkarnas teknologiefterfrågan vars fokus varit på förbättrad byggproduktivitet och tillverkningens arbetsmiljö.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.