EUREKA Eurostars 3D-SAFEAIR E!9472

Diarienummer 2015-00498
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla ett system för säkerhetskontroll som klarar av att snabbt kontrollera ett stort antal individer; till exempel på flygplatser, vid ingången till byggnader eller vid andra allmänna områden. Målet är ett system baserat på mm-vågsholografi som ska kunna hantera flera personer i rörelse samtidigt i realtid (4 km/h).

Resultat och förväntade effekter

Ett färdigt system ska kunna täcka ett område där människor rör sig fritt. De detekterade bilderna bearbetas antingen direkt på mottagararrayerna eller i en central enhet för att upptäcka misstänkta objekt eller hot. För flygplatser kommer detta i praktiken eliminera köbildning vid säkerhetskontrollerna vilket är en av de starkaste försäljningsargumenten.

Upplägg och genomförande

Huvudsökande och projektledare för projektet är det norska företaget IDEAS (Integrated Detector Electronics AS). De har ansvar för den övergripande designen av systemet och programmeringen av styrelektroniken. Det finska företaget DA-Design har huvudansvaret att ta fram den hårdvara som är tänkt att användas i systemet. Det brittiska företaget Holoxica kommer i huvudsak att fokusera på processornära programmering och mjukvara för kommunikation. LTU har som enda universitet hand om mjukvara för holografisk rekonstruktion och detektion av farliga objekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.