EUREKA E!11719 WorthTruck

Diarienummer 2017-02972
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Material- och solidmekanik
Bidrag från Vinnova 1 922 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA nätverksprojekt

Syfte och mål

Lättviktsdesign för tunga fordon är en utmaning som måste hanteras genom optimering av material, formningsprocesser och simuleringsteknik. Senaste materialutvecklingen inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) erbjuder den hittills bästa kompromissen för säkerhet, lätt design och implementering till rimliga kostnader. Målet är att optimera egenskaper i tjock presshärdad plåt med hjälp av optimal mikrostruktur för krockmotstånd och att etablera processparameter för tillverkning av lastbilskomponenter

Förväntade effekter och resultat

Processimulering med hjälp av finita elementmetoden är en effektiv metod för att uppskatta mikrostrukturfördelning och brottseghet. Gestamp och LTU har utvecklat simuleringsmodeller för presshärdning av tunna plåtar för personbilar (tjocklek upp till 2 mm). Den kunskapen och expertisen kommer att användas även för att optimera processparametrar för tjocka plåtar. Hög krockprestanda i stötfångare och underkörningsskydd på tunga fordon är en nödvändighet för trafiksäkerheten.

Planerat upplägg och genomförande

Senare studier på LTU och CTM visar att bainitiska mikrostrukturer som erhållits genom presshärdning visar högre brottseghet än fullt martensitiska. Brottsegheten är ett mått på motståndet hos ett material mot sprickbildning och brott och kan användas för att uppskatta krockprestanda. Optimering av parametrar för presshärdning av tjocka plåtar avser att ge förbättrad krockprestanda, vilket i sin tur skulle möjliggöra ytterligare viktminskning av säkerhetsrelaterade komponenter i tunga fordon.

Externa länkar

Hemsida för ämnet hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.