EUREKA E!11717 TOOLS

Diarienummer 2017-02994
Koordinator RISE SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 2 275 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA nätverksprojekt

Syfte och mål

TOOLS avser utveckla och implementera nya tillverkningstekniker för formverktyg för att öka effektiviteten vid tillverkning av kompositprodukter. Speciellt avser projektet optimera verktygsmaterial och geometri för att öka verktygets hållbarhet samt göra uppvärmningen av verktyget effektivare under tillverkningsprocessen. Dessutom kommer intelligentare verktyg med inbäddade sensorer utvecklas, som kan ge värdefull information om den tillverkade produkten eller verktyget.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från TOOLS kan implementeras inte bara i hållbarare och effektivare verktyg för tillverkning av kompositprodukter, utan även i själva produkten såsom till exempel i flygplan eller bilar för att göra dem intelligenta och hållbarare. Detta ökar resurseffektivitet och gör att transporter blir lättare och bidrar till en hållbarare framtid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utföra tester på olika kompositmaterial för verktyg för att avgöra vilket material som är bäst lämpat med avseende på verktygets hållbarhet. Även sensorer, tänkta för att övervaka verktyget när de används senare i tillverkning, kommer provmonteras och testas. Induktionshärdning för att tillverka själva verktyget kommer även det testas, något som ytterligare kan göra verktyget hållbarare. I slutet av projektet tillverkas ett demonstratorverktyg som sammanför de utvecklade teknikerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.