EUREKA Celtic SENDATE - EXTEND SEcure Networking for a DATa Center Cloud in Europe Extended with Datacenter solutions

Diarienummer 2016-00717
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 25 300 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Syftet är att förbättra effektiviteten och flexibiliteten av installation, övervakning, ledning, drift och underhåll av lagring, beräkning, kommunikation och energiförsörjningsinfrastruktur i ett datacenter och i en distribuerad molnmiljö. Målet är at tillhandahålla vetenskapliga och tekniska koncept och lösningar för helhetssyn på intra och inter-DC reglering, övervakning och dirigering av datacenterinfrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

Som summering så baserar sig detta projekt på insikten att en helhetssyn behövs för ett hållbart och vinnande koncept. Angreppssättet är sam-optimering genom lagernivåerna från IT last och kommunikation till byggnad, energi och kylförsörjning. Detta kommer möjliggöra ett kliv och en tidig ingång för Svensk industri in i framtida datacenter drift och produkter. Delar av sam-optimeringen är automation, integration, övervakning och reglering av beräkning, kommunikation, lagring och stödjande infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

SENDATE-EXTEND är delprojekt 5 av SENDATE och består av 7 arbetspaket och ytterligare ett för projektledning. Varje arbetspaket har mål, rapporter och demonstrationer. SENDATE-EXTEND leds av Ericsson, med delprojektledare Tor Björn Minde Partners är : Ericsson, ABB, ArctosLabs, BnearIT, Goodtech, KTH, LTU, Metria, Netrounds, SICS Swedish ICT, Swegon, och Vattenfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.