Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Celtic SENDATE - EXTEND SEcure Networking for a DATa Center Cloud in Europe Extended with Datacenter solutions

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 24 732 290 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Datacenter är idag den viktigaste kontrollpunkten i Internet och har massiv beräkningskraft, lagringskapacitet och energianvändning. De höga kraven på tjänsteleverans garantier, flexibilitet och energiprestanda kräver en optimering av datacentrens automation och energieffektivitet. Målet med projektet är att leverera koncept och lösningar för inter och intra-DC automation, -ledning och orkestrering av datacenter-nätverk, applikationer och energioptimering av driften.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultaten från projektet är 4 nya produktprototyper, 16 förbättrade produkter samt en stor mängd vetenskapliga artiklar som kommer att ha en påverkan över lång tid på industrin som exempelvis Ericsson, ABB och andra industri parter. Projektet har producerat 8 patent applikationer, 19 prototyper/försök, 20 journalartiklar, 62 konferensartiklar, 13 deltagande doktorander och 23 examensarbeten på master nivå samt ett antal öppen källkodsbidrag.

Upplägg och genomförande

De utlovade resultaten uppnåddes. Inga större avvikelser gjordes jämfört med ursprunglig arbetsplan. Kvaliteten på arbetet har varit hög demonstrerat genom väl mottagna produktkoncept och ett stort antal vetenskapliga publikationer. Det nära samarbetet med industrin inuti och utom projektet visar på intresse för resultaten. Arbetet från de olika arbetspaketen har visats upp i ETSI och på olika industriforum som Mobile World Congress Barcelona och Data Centre World London.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00717

Statistik för sidan