EUREKA Celtic Plus Front-VL

Diarienummer 2016-03987
Koordinator Axians AB
Bidrag från Vinnova 13 600 555 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

Projektets vision är att ge den allt större åldrande befolkningen ökat inflytande över den egna situationen och att kunna stanna längre i hemmet med hjälp av bland annat IoT-teknologi. Det innefattar såväl trygghetstekniker som möjligheter att hantera kroniska sjukdomar genom distansvård och egenvård. Projektet innebär nytänkande där befintlig och ny teknik används för att etablera smarta kommunikationslösningar som möjliggör förutseende och förebyggande insatser. Den tekniska lösningen designas och prövas ut i tätt samarbete med de äldre.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har med hjälp av befintliga tekniska standardgränssnitt lyckats skapa ett modulbaserat ekosystem med öppen standard, vilket möjliggör en framtida flexibilitet i design och skapande av nya tjänster. Konceptet har testats på flera användarfall med riktiga användare och baserat på det har de första kommersiellt paketerade tjänsterna skapats. Lösningen har visat sig reducera kostnader för vård och omsorg, samtidigt som användarna känner sig friare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under tre år, där det i inledningen är högt fokus på att etablera affärsmodeller och säkerställa ett arkitekturellt ramverk. Därefter kommer fokus att lyftas över till olika användarfall som utvecklas taktat över projekttiden. Varje användarfall påbörjas med en co-designfas där potentiella användargrupper påverkar designen av den tekniska lösningen, därefter följer utveckling, pilot och utvärdering. Stegen itereras till dess att ett slutresultat är redo.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.