Eureka Celtic Plus CyberWI SICS

Diarienummer 2014-06325
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS Lund
Bidrag från Vinnova 2 190 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

CyberWI projektet syftar till att tillhandahålla övergripande säkerhetslösningar för industriella användningsfall som inkluderar trådlösa sensornätverk (WSN), molnapplikationer, och mobila applikationer, där det svenska konsortiet fokuserar på säkerhet i WSN. SICS och Ericssons mål i projektet är att driva standardisering av autentiserings- och auktoriserings-protokoll för resursfattiga enheter, med industriella användningsfall av WSN som typexempel. Syftet är att skapa horisontala säkerhetslösningar istället för skräddarsydda vertikala lösningar.

Förväntade effekter och resultat

SICS och Ericsson förväntar sig att kunna i stor mån påverka pågående standardisering kring säkerhet för resursfattiga enheter (t.ex. WSN) hos IETF, då vi sannolikt kommer att vara medförfattare till de resulterande standarder. Detta innebär att vi kan ta hänsyn till speciella behov som den Svenska IT industrin kan ha i detta område, och i synnerhet till behoven som projektdeltagarna kommer att framföra. Som resultat av vårat arbete i projektet ser vi säkerhetsstandarder som kommer att minska riskerna för företag som vill erbjuda tjänster och produkter kring WSN och moln.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetgrupperna CoRE och ACE inom IETF är en etablerad plattform där vi redan bidrar och vi planerar att fortsätta med detta inom projektet. Där kommer vi att föreslå och evaluera säkerhetsprotokoll (i sk. IETF-drafts), vidare så kommer vi att besöka regelbundet återkommande IETF möten för att presentera och driva våra förslag. Vi styrker vårt arbete genom att implementera våra förslag med hjälp av Elsys AB. Vi bidrar även till q2d:s forskning kring en stödprodukt för att underlätta säkerhetsadministration av WSN med vår expertis och våra kontakter till kravställare och användare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.