Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka Celtic Plus CyberWI SICS

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Lund
Bidrag från Vinnova 2 189 286 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Den svenska delen av CyberWI projektet hade som mål att driva standardisering av säkerhetsmekanismer för Internet of Things i syftet att höja användbarheten av denna teknologi och sänka ingångsbarriären för mindre företag som önskar använda teknologin på ett säkert sätt. Vi anser att vi har uppfyllt dessa mål eller kommer att uppfylla dem i snar framtid, då våra standardiserade säkerhetsprotokoll kommer att bli publicerade som IETF RFC:ar.

Resultat och förväntade effekter

RISE and Ericsson har i stort mån påverkat och fortsätter att påverka pågående standardisering kring säkerhet för resursbegränsade enheter hos IETF. Vi är medförfattare till en stor del av dem standardförslag som befinner sig under granskning. Vi har kunnat ta hänsyn till speciella behov som den Svenska IT industrin kan ha i detta område, och i synnerhet till behoven som projektdeltagarna har framfört. Som resultat av vårt arbete i projektet ser vi säkerhetsstandarder som kommer att minska säkerhetsriskerna för företag som vill erbjuda eller nyttja tjänster och produkter kring IoT.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom IETF var väldigt framgångsrik, men utsattes under projektets gång för stora fördröjningar, som vi inte kunde styra över. Vissa fördröjningar är inte ovanliga inom standardiseringsarbete, men i vårt fall berodde den delvis på att domänen är så pass ny att mycket grundläggande arbete saknades, vilket fick genomföras för att kunna komma vidare med mer avancerade förslag. Parallellt stödde vi vårt arbete genom att tillhandahålla referensimplementeringar av våra förslag, vilket har lett till mycket positiv uppmärksamhet och spridning av resultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06325

Statistik för sidan