Eureka Celtic Plus CyberWI Q2D

Diarienummer 2014-06341
Koordinator Q2D SOLUTIONS I LUND AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

CyberW I projektet syftar till att tillhandahålla övergripande säkerhetslösningar för industriella användningsfall som inkluderar trådlösa sensornätverk (WSN), moln applikationer, och mobila applikationer. Det svenska konsortiet fokuserar på säkerhet i WSN. Q2d ska utveckla en programvara, en prototyp, som hanterar säkerhetsrutiner kring livscykeln av komponenter i WSN (Wireless Sensor Networks).

Förväntade effekter och resultat

Den färdiga programvaran ska göra det enkelt att ständigt upprätthålla hög säkerhet i sina sensornätverk. Den ska också göra det enklare för leverantörer av sensorer att ansluta sina produkter i WSN-nätverk.

Planerat upplägg och genomförande

Kravstudie tillsammans med andra företag i konsortiet. Utvecklande av programvara samt tester & fallstudier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.