EUREKA CELTIC Artificial Intelligence for Green Networks (AI4Green)

Diarienummer 2018-03032
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Communication Systems
Bidrag från Vinnova 11 855 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

AI4Green integrerar nya AI (Artificiell Intelligens) och ML (Machine Learning) algortimer i existerande och framtida mobilnät för förbättrad hållbarhet, skalbarhet, förändringsberedskap och självständighet. En 30% till 50% energibesparing förväntas i olika delar av nätverken som förutom radioaccess och inkluderar tjänsteplattformar och datacenter i "molnet".

Förväntade effekter och resultat

Det sammanlagda affärsmålet för det svenska deltagandet är en integration av AI och ML funktionalitet i mobila nätverk, inkluderande molntjänster och leverans av innehåll. Detta för att kunna sänka energiförbrukning och kostnader samtidigt som kvaliteten "QoS" bibehålls.

Planerat upplägg och genomförande

AI4Green är ett treårigt klusterprojekt organiserat av Eureka CelticPlus. Företag, forskningsinstitut och universitet Sverige, Frankrike, Finland och Portugal deltar. Projektet koordineras av Orange Labs, Frankrike. Det svenska teamet, delfinansierat av Vinnova, består av mobiloperatören Tele2, Kungliga Tekniska Högskolan och tre teknikbolag av typ typ SME; BI Nordic, Flexenclosure, och Canaima. Lokalt i Sverige kommer projektledning att hanteras av EECS-skolan på KTH i Kista, Stockholm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.