EUREKA Celtic NOTTS (Next generation Over-The-Top multi media Services)

Diarienummer
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Målet med NOTTS-projektet har varit att ta fram tekniska lösningar som möjliggör förbättrade affärsmöjligheter för att leverera multimediala tjänster ´Over the top´, dvs. över Internet. Målet har uppfyllts genom framtagande av robusta och skalbara lösningar för strömmande video, vilka kan leverera innehåll som anpassas till heterogena miljöer, med avseende på utrustning och nätverkskapacitet. Lösningen omfattar kvalitetssäkring via nya metoder för att mäta användarupplevelser (QoE, Quality-of-Experience).

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten av projektet är: - Nya och förbättrade arkitekturer för mediedistribution OTT, inklusive mekanismer för adaptiv videoströmning, peernätverkslösningar och lokal cachning - Nya metoder för QoE-modellering och kvalitetsövervakning för CDN / OTT, inklusive effekter av fördröjning för tjänster med realtidskrav De viktigaste effekterna av projektet är: - 27 produkter från projektpartners´ produktportföljer har förbättras - 77 vetenskapliga artiklar har accepteras i relevanta internationella tidskrifter och konferenser - 4 bidrag till standarder

Upplägg och genomförande

De resultat som uppnåtts i NOTTS-projektet visar att konsortiet haft starkt engagerade partners som samarbetat mycket framgångsrikt och professionellt, trots att deltagande organisationer varit spridda över hela Europa. Projektkonsortiet har således varit väl koordinerat, både på nationell och europeisk nivå. Både akademiska och industriella mål har uppnåtts, vilket tyder på ett välbalanserat konsortium med kompletterande kompetens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.