EUREKA Celtic - QuEEN

Diarienummer
Koordinator Info24 AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att arbeta fram verktyg för mätning och bedömning av QoE, t.ex. mätprober och agenter, kan vi mäta och estimera en användarens upplevda QoE. Information som kan användas för att förbättra användarupplevelsen och bana väg för ´QoE-aware services´. Med QoE anpassade tjänster tillgodoser vi bättre användarens behov och ger oss möjligheten att erbjuda rätt tjänst till rätt pris vid rätt tillfälle utifrån en användares eget perspektiv. Dessa verktyg möjliggör även en potentiell energi och datakrafts besparing samt nya affärsmöjligheter för företag/organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer nu genom vår teoretiska modell för QoE kontinuerligt, i realtid, kunna uppskatta och estimera användarens upplevda kvalitet något vi inte kunnat förrut. Vi kan ta automatiserade beslut för att kundanpassa resurser. Vi får nöjdare användare och det uppmuntrar till en utökad användning av våra tjänster. Det spar både energi och datakraft och ökar förutsägbarheten i behov av resources. Det ger möjlighet till utveckling av ´QoE Aware services´. Specifika QoS mätningar på nätverksnivå kväver dock en flexibel infrastruktur som möjliggör enkla kostnadseffektiva mätningar.

Upplägg och genomförande

Ett ambitiöst projekt med deltagare från flera länder över flera forskningsdomäner vilket har gett oss insikt och expanderat vår kunskap om QoE, hur vi kan utnyttja detta i våra mjukvaruapplikationer. Upplägg enligt följande: Studie av vårt Use case, teknik och användarinteraktioner Skapat ramverkför för adressering och arbeta med QoE Skapat en modell för estimering av QoE baserat på QoS utifrån användaren perspektiv Modelering av individuella mätprober för QoS och QoE Design av HMI för admin och uppföljning av QoS och QoE indikatorer Påbörjat byggande av Proof of concept

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.