Euraxess aktivitetsprojekt

Diarienummer 2014-06210
Koordinator Göteborgs Universitet - Gästservice
Bidrag från Vinnova 1 983 041 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var ett mer aktivt och effektivt EURAXESS-nätverk i Sverige och att öka intresset för EURAXESS på nationell nivå. Antalet medlemmar i nätverket har ökat med 50 %, från ca 40 till ca 60. Två-tre nätverksmöten per år har hållits. Antalet lärosäten som undertecknat Declaration of Commitment har ökat med mer än 50 %, från fem till elva. De presenteras på portalen och har möjlighet att delta i EURAXESS-aktiviteter. Den nya EURAXESS-portalen är interaktiv och innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat för att främja EURAXESS uppdrag och mål; att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling, upplysa om rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Hinder för forskarmobilitet har diskuterats inom nätverket och arbetsgrupper har arbetat med frågorna i kontakt med ansvariga myndigheter. Nätverksmedlemmarnas kompetens har ökat genom erfarenhetsutbyte såväl i Sverige som i Europa. Welcome Services har informerat om EURAXESS HR Award samt bevakat andra initiativ inom EURAXESS Europa som t ex karriärutveckling för forskare.

Upplägg och genomförande

Vinnova har haft huvudansvaret för BHO-funktionen med Welcome Services i en assisterande roll. Båda har ingått i den nationella styrgruppen för EURAXESS. Welcome Services har koordinerat det svenska nätverket, administrerat aktiviteter samt informerat om de initiativ som uppkommit inom EURAXESS Europa. Efter lanseringen av den nya EURAXESS-portalen i november 2016 har Welcome Services haft ansvar för arbetet med och utvecklingen av portalen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.