Euraxess aktivitetsprojekt

Diarienummer 2014-06210
Koordinator Göteborgs Universitet - Gästservice
Bidrag från Vinnova 1 983 041 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var ett mer aktivt och effektivt EURAXESS-nätverk i Sverige och att öka intresset för EURAXESS på nationell nivå. Antalet medlemmar i nätverket har ökat med 50 %, från ca 40 till ca 60. Två-tre nätverksmöten per år har hållits. Antalet lärosäten som undertecknat Declaration of Commitment har ökat med mer än 50 %, från fem till elva. De presenteras på portalen och har möjlighet att delta i EURAXESS-aktiviteter. Den nya EURAXESS-portalen är interaktiv och innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat för att främja EURAXESS uppdrag och mål; att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling, upplysa om rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Hinder för forskarmobilitet har diskuterats inom nätverket och arbetsgrupper har arbetat med frågorna i kontakt med ansvariga myndigheter. Nätverksmedlemmarnas kompetens har ökat genom erfarenhetsutbyte såväl i Sverige som i Europa. Welcome Services har informerat om EURAXESS HR Award samt bevakat andra initiativ inom EURAXESS Europa som t ex karriärutveckling för forskare.

Upplägg och genomförande

Vinnova har haft huvudansvaret för BHO-funktionen med Welcome Services i en assisterande roll. Båda har ingått i den nationella styrgruppen för EURAXESS. Welcome Services har koordinerat det svenska nätverket, administrerat aktiviteter samt informerat om de initiativ som uppkommit inom EURAXESS Europa. Efter lanseringen av den nya EURAXESS-portalen i november 2016 har Welcome Services haft ansvar för arbetet med och utvecklingen av portalen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.