Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar.

Diarienummer
Koordinator Medituner AB
Bidrag från Vinnova 964 302 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utvärdera om Spirotuner är lättare att använda och ett mer tidsbesparande verktyg för att diagnostisera astma än den metod som används på kliniker. Det är en pågående studie på Arbets- och miljömedicin (AMM) Syd som mäter tidsåtgång och upplevelser från vårdpersonal och studiepatienter på respektive metod. Målet var att utveckla en digital lösning som kan komma att spara tid och resurser. En version för Android är klar och en IOS-version kommer vara klar att utvärderas hösten 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från användarutvärderingen av vårdpersonal som använt konventionell metod visar att metoden är tidskrävande och otillräcklig. Spirotuner presenterades på Arbets- och miljömedicin vårmötet i Linköping, intresset blev stort och därför utökas och förlängs studien till 20 patienter med AMM Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå som deltagande studiecenter. Inklusionen till digital metod beräknas vara klar i slutet av 2018. Spirotuner har validerats och är en CE-märkt produkt.

Upplägg och genomförande

För att kravställa och designa Spirotuner fördes en tvärprofessionell dialog med AMM Syd. En Android-version är klar och en IOS-version kommer vara klar hösten 2018. Spirotuner är synkroniserat med SITHS och Bank-ID. Den tekniska valideringen presenterades på Arbets- och miljömedicin vårmötet i Linköping och Spirotuner är CE-märkt. Intresset är stort från kliniker som efterfrågar bättre verktyg för att diagnostisera astma. Potentialen på den svenska marknaden estimeras till ca 20 miljoner per år

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01386

Statistik för sidan