Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar.

Diarienummer 2017-01386
Koordinator Medituner AB
Bidrag från Vinnova 964 302 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med studien är att utvärdera om Spirotuner är lättare att använda och ett mer tidsbesparande verktyg för att diagnostisera astma och andra lungsjukdomar än den metod som används på kliniker idag. Målet är att utveckla en digital lösning som kan komma att spara tid och resurser för sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Spirotuner förväntas kunna förenkla och automatisera lungfunktionsmätning och symtomrapportering som idag görs på ett tidskrävande och ineffektivt sätt. Dessutom skulle en del läkarbesök kunna styras om till enklare telefon- eller videosamtal vilket i sin tur skulle bidra till att spara både tid och resurser i vården. Med en analys och utvärdering av Spirotuner förväntas den digitala lösningen att valideras och resultera i en CE-märkt produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Studien består av fyra delar varav den första är kravställande och design. Andra delen är teknisk utveckling av mjukvara och synkronisering med existerande IT-system. Tredje delen är teknisk validering av diagnostisk produkt. Syftet är att utvärdera funktionalitet, acceptans och tidsvinst med appen och vårdgivargränssnittet. Klinisk utvärdering påbörjas okt -17 och avslutas i maj -18. Sista delen är affärsutveckling med verifiering av behov inom primärvården och definition av affärsmodell.

Externa länkar

www.medituner.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.