Ett system för automatiskt kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS)

Diarienummer 2015-04497
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för maskinteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Projektet uppfyllde både syfte; att förslå en innovativ teknik som beskriver digitalisering, integrering och automatisering av tillståndsbaserat underhåll (TBU), och Mål; att utveckla en konceptuellmodell som beskriver digitalisering, integrering och automatisering av befintlig TBU-process; mät - analys/diagnos - tillståndsprediktering - uppskattning av tid till underhåll - åtgärdutförande. Och gör en klar beskrivning av systemkonstruktion, -funktioner och -fördelar jämfört med befintliga underhållssystem. Beskrivningen bör stödja utveckling av en prototyp.

Resultat och förväntade effekter

Resultat är en konceptuellmodell, Intelligent Maint-CPS, för auto- tillståndkontroll av roterande maskiner (t ex turbiner, CNC), styra start-stopp, hastighet och smörjmedelsbehov speciellt i oåtkomliga, t ex radioaktiva, områden oavsett bransch. Det ska automatiskt detektera skador, diagnostisera, förutsäga maskintillstånd/åtgärdstid och genomföra åtgärder självständigt. För de åtgärder som inte auto-genomförs genereras, t ex. en arbetsorder Effekten är; lägre haveririsk och energiförbrukning, högre produktivitet, längre produktionstid/maskinliv och mer vinst

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att: - kartlägga litteraturen för liknande problem/lösningar - Identifiera industribehov och systemspecifikationer - Utveckla en konceptuellmodell, Intelligent Maint-CPS - Beskriva systemkonstruktion, -funktioner och -fördelar - Industriverifiera Vi kombinerade befintliga system för mät, diagnos och smörjning för att utveckla ett innovativt system med mycket inverkan på produktionskontinuitet genom att digitalisera, integrera och automatisera hela tillståndsbaserat underhåll; mät - diagnos - rapport/arbetsorder - åtgärdutförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.