Ett Svenskt-Slovenskt Nanobatteri Nätverk: SVEN-SLO-BATT

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01666

Statistik för sidan