A Swedish-Slovenian Nano-Battery Network: SVEN-SLO-BATT

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Funding from Vinnova SEK 2 800 000
Project duration September 2006 - October 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-01666

Page statistics