Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett ramverk för fysikbaserad uppskattning av verktygsförslitning i skärande bearbetning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålet med genomförbarhetsstudien var att utveckla och ett ramverk för fysikbaserade förslitningsmodeller och utvärdera dess förmåga att: (a) prediktera inverkan av materialvariationer pga. kemisk sammansättning (främst variationer i innehåll av oxider/karbider/nitrider) på verktygsprestanda; (b) prediktera verktygsförslitning vid olika skärförhållanden för en given kombination av verktygs- och arbetsmaterial; (c) vara mer robust jämfört med alternativa metoder (t.ex. processövervakning).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat hänvisar bygger på F&U om innovativa metoder/modeller för en mer noggrann/robust fysikbaserad prediktering av verktygsförslitning: (1) robust angreppssätt via CALPHAD för löslighetsberäkningar av verktygsmaterial i olika arbetsmaterial; (2) DFT-baserade hårdhetsuppskattningar av ickemetalliska inneslutningar, karbider och nitrider vid finita temperaturer genom Quasi-Harmonic Approximation (QHA); och (3) en hybridmetod för bestämning av flytspänning hos arbetsmaterial vid höga töjningshastigheter och temperaturer.

Upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien inkluderade en omfattande experimentella aktiviteter (skärtester) och material-/verktygskarakterisering för att erhålla (1) fundamental förståelse för förslitningsmekanismer; (2) pålitlig data för utveckling av fysikbaserade förslitningsmodeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02517

Statistik för sidan