Ett ramverk för fysikbaserad uppskattning av verktygsförslitning i skärande bearbetning

Diarienummer 2017-02517
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Implementering av fysikbaserade förslitningsmodeller i en utvecklad beräkningsbaserad plattform för att kunna ta hänsyn till inverkan av materialvariationer på verktygsprestanda vid skärande bearbetning.

Förväntade effekter och resultat

Ökad produktivitet och mer flexibel produktion genom ett minskat behov av omfattande experimentella bearbetningsförsök för att hitta de optimala processparametrarna.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter är indelade i fyra paket: 1. Materialkarakterisering, 2. Experimentella bearbetningförsök, 3. Simulering av bearbetning och modellkalibrering, 4. Beräkningar på atomskala av indata till modellen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.