Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett nytt verktyg för DNA baserad artbestämning

Diarienummer
Koordinator eDNA solutions AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna för mänskligheten, och år 2050 uppskattas den kosta 33 biljoner euro per år genom dess inverkan på t.ex. livsmedelssäkerhet, luft- och vattenkvalitet och genom sjukdomsspridning. Arbetet med att bevara biologisk mångfald begränsas dock av nuvarande analysmetoder. eDNA Solutions AB har utvecklat en prototyp för en molnbaserad mjukvara som gör analys av molekylära data lättillgängligt för myndigheter och företag för att utveckla åtgärdsprogram för skyddet av biologiskt mångfald.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den typ av analyser som vår mjukvara tillhandahåller kräver goda kunskaper om olika databaser, programmeringsspråk etc. vilket gör att installation och underhåll begränsar användningen för myndigheter och företag som saknar kompetens i bioinformatik. Vidare kräver många av dessa analyser mycket efterarbete för att visualisera resultaten t.ex. genom att presentera data i form av tabeller eller figurer. Vår mjukvara gör det möjligt att göra dessa analyser på ett användarvänligt sätt genom att dölja de mer tekniska aspekterna från användaren.

Upplägg och genomförande

Applikationen har byggts i samarbete med externa konsulter som utvecklat frontenden och där eDNA Solutions utvecklat delar av backenden och API’t. De första testerna av applikationen har utförts av potentiella kunder och deras feedback kommer att integreras i kommande versioner och vara viktigt för vidareutvecklingen av prototypen. En tät interaktion med potentiella kunder ger oss redan möjligheten till en detaljerad marknadsanalys och utveckla vår affärsmodel.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00346

Statistik för sidan