Ett nytt kapillärt egenprovtagnings-kit för dosbestämning av läkemedel i blod

Diarienummer 2018-03882
Koordinator Adduct Analys AB
Bidrag från Vinnova 1 390 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Vi vill ta fram ett kostnadseffektivt, lättanvänt, icke invasivt kapillärprovtagnings-kit för dosmonitorering där blodet omedelbart stabiliseras med proteinutfällning. Kapillärprovtagning skulle möjliggöra för en lekman att med enkla instruktioner ta provet och normalpatienten skulle inte behöva gå till primärvården för att få hjälp av sjuksköterska eller annan utbildad personal. Patienten som sticker sig i fingret i sitt eget hem är, utan att veta om det, både patient, provtagare och biomedicinsk analytiker.

Förväntade effekter och resultat

Patienterna vinner på att alla får samma möjlighet till vård och att prov kan lämnas oberoende av geografi, öppettider, rörlighet och allmäntillstånd. Eftersom att provvolymen är mindre än vid ett klassiskt venöst prov är även analyser som kräver upprepad provtagning möjliga utan att påverka patientens blodvolym, vilket kan vara en viktig hänsyn till exempel vid unga patienter. Provet skickas via ordinarie postgång till analyslabb där masspektrometri (LC-MS/MS) var höga känslighet medger koncentrationsbestämning med en blodvolym på endast 50ul.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt proof of concept är ett kit för mätning av Tamoxifen, och dess biologiskt verksamma metabolit Z-Endoxifen, som är en östrogenhämmare som förebygger insjuknande och återfall i östrogenberoende bröstcancer. Konceptet innefattar analysmetod och kit designat för optimal provtagning och dosmonitorering. Design av en fungerande prototyp och logistisk lösning, samt en vidare strategi för uppskalning. Inom projekttiden initieras regulatoriska processer och direkt efter avslut genomförs klinisk validering av vårt kit relativt traditionell TDM med venös provtagning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.