Ett Kostnadseffektivt, Pålitligt och Mångsidigt Mätsystem för Mindre Solenergianläggningar

Diarienummer 2018-01097
Koordinator Justus Technologies Ek. för.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Installationer av privatägda solenergisystem ökar idag dramatiskt både i Sverige som i flera andra länder i världen. I och med detta så uppstår också ett ökande behov av mätning och verifiering av dessa systems faktiska verkningsgrad. Detta görs i nuläget på stora anläggningar, men dessa system har varit utvecklade med en helt annan prisnivå än vad som passar en privat användare. Vi utvecklar en IoT-lösning för ett kostnadseffektivt, mångsidigt och tillförlitligt system för detta problem. Genom öppen innovation görs systemet till ett konkurrenskraftigt pris.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt utförande av Fas-1 ska resultera i att Justus Technologies har tillräckligt med underlag för att bolagisera. I början av 2019 skall vi ha en prototyp redo för beta-test. Inom ett år efter fullföljt projekt ska teamet ha verifierat produkten och den nuvarande affärsmodellen tillsammans med minst 20 pilotkunder, däribland kunder i Kenya och Australien. Vi skall ha en etablerad och växande open-innovation community som bidrar till produktens utveckling. Marknadsintroduktion förväntas att ske senast ett halvår efter utfört projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Genom ett tidigare utfört examensarbete så har en proof-of-concept för systemet tagits fram i samarbete med the University of Nairobi i Kenya. Med lärdomarna från detta så utvecklas nu en fullvärdig prototyp av systemet där vi använder öppen källkod och öppen hårdvara för att dra nytta med fördelarna av öppen innovation. Parallellt med detta så utreds marknadsmässiga förutsättningar för produkten och kontakt med lämpliga framtida kunder tas, både i och utanför Sverige, inklusive IP. Dessutom så skall vi försöka etablera en välmående community för att främja öppen innovation.

Externa länkar

Hemsida under utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.