Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett Kostnadseffektivt, Pålitligt och Mångsidigt Mätsystem för Mindre Solenergianläggningar

Diarienummer
Koordinator Justus Technologies Ek. för.
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Justus Technologies har arbetat aktivt med prototyputveckling, varumärkesbyggande och nätverkande med potentiella investerare och kunder. Vi eftersträvade en tillfredställande prototyp vid projektets slut, men i dialog med intressenter i branschen samt med slutanvändare finns ett antal justeringar som krävs innan marknadsintroduktion. Vidare ska ett exjobb färdigställas i juni 2019, med avseende på mjukvara och smarta algoritmer. Under projektet har vi även börjat utforska bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som potentiella kunder, vilket vi avser fortsätta med.

Långsiktiga effekter som förväntas

Lärdomarna av projektet har varit av stort värde för teamet. Vi har en tydlig handlingsplan, där första steget kommer att vara att bygga de första enheterna in-house för att testas med slutanvändare med syfte att undersöka vad som eventuellt behöver ändras eller förbättras i designen kring själva användarupplevelsen vad gäller både hårdvara och mjukvara. Därefter är vi redo att beställa de första prototyperna som sedan ska demonstreras för våra tilltänkta pilotkunder, och sedan kan de första riktiga enheterna antingen byggas av oss, eller byggas och levereras via underleverantör.

Upplägg och genomförande

Fredrik Trella har agerat projektledande och koordinerande, samt som stöd i diskussioner med David Karibe som har gjort det huvudsakliga tekniska utvecklingsarbetet såsom planerat. Under början av 2019 tog vi in en exjobbare från Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet, för att stärka teknikutvecklingsteamet. Fredrik Trella och Sara West har tillsammans ansvaret för marknadskontakter och nätverkande, där de bl.a. representerade Justus under Slush 2018. Susanna Ander har haft helhetsansvaret för det grafiska uttrycket i såväl varumärke som webbdesign i dialog med teamet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01097

Statistik för sidan