Ett forsknings och utvecklingsprojekt för ny kunskap om idéburen innovationsledning

Diarienummer 2018-00166
Koordinator ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO
Bidrag från Vinnova 1 855 100 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning

Syfte och mål

Att stärka projektledarna, öka innovationsförmågan i projekt, öka sannolikheten för ett effektivt genomförande och långsiktigt nyttiggörande, samt ta fram ny kunskap om att leda och organisera sociala innovationer

Förväntade effekter och resultat

Stärkt förmåga att leda sociala innovationslab, innovativa, effektiva och nyttiggörande projekt samt ny kunskap om att leda och organisera sociala innovationer. På sikt en stärkt förmåga för ideell sektor att bidra med innovativa lösningar i samhällsutvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Ett innovations- och processtöd i tre delar. Förståelse om behov och önskemål, insatser för att möta behov och önskemål samt följeforskning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.