Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Diarienummer
Koordinator Arbio AB
Bidrag från Vinnova 1 415 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förberedelseprojektet var att stötta lärande kring systeminnovation och mission-orienterat arbetssätt, att utveckla förmågan att utforma missions och systemdemonstratorer i praktiken, samt att förankra arbetssätt och innehåll hos centrala intressenter. Detta syfte har uppnåtts. Målet med förberedelseprojektet var att lämna in en ansökan om ett Impact Innovation-program baserat på missions för ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Detta mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat (samtliga realiserade): Missions för ett Impact Innovation-program har formulerats Analyser avseende formulerade missions har genomförts Samarbetspartners för ett Impact Innovation-program har engagerats En gemensam ansökan om Impact Innovation-program har lämnats in Förväntade effekter (samtliga realiserade): En bred förståelse har formats kring mission-orienterat arbetssätt Centrala intressenter är enade om ambitioner och åtaganden

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet hade mer än ett års förberedelser innan projektstart, vilket var viktigt för lärande kring mission-orienterat arbetssätt och upparbetning av nya branschöverskridande samarbeten. Under förberedelseprojektet har mycket tid lagts på mobilisering för förankring och engagemang, vilket lett till en mycket bra uppslutning kring programbeskrivning och ansökan om Impact Innovation-program.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03670

Statistik för sidan