Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Etablera Virtuell Validering och Verifiering av ADAS- och AD-funktioner

Diarienummer
Koordinator AstaZero AB
Bidrag från Vinnova 8 873 099 kronor
Projektets löptid april 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Detta projekt kommer att utforska strategier som kvantifierar hur verklighetstrogen testmiljön är i syfte att komplettera eller ersätta inspelningar av data från verkliga trafiksituationer. De retroaktiva verifiering- och valideringsstrategier som enbart drivs av verkliga inspelningar kan då göras proaktiva, genom att använda data från verkliga situationer kombinerat med simulering.

Förväntade effekter och resultat

En framgångsrik strategi skulle göra det möjligt för alla inblandade aktörer längs värdekedjan att validera och verifiera mjukvarudrivna fordonsfunktioner att mer effektivt allokera rätt testresurser, med rätt kvalitet och i rätt förväntad kvantifierbar testmiljö. Här kommer de mest utmanande problemen som idag drivs av information från fältkörningar att hanteras. En förväntad effekt är att fordonsindustrin ökar sina testinsatser med avseende på ADAS- och AD-tester, utan samma ökning av fält- och testbaneprovning sker.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer tackla utmaningar från en initial intressentanalys i WP2 och därefter göra en gap-analys. WP3 följer med att ta fram och sätta upp ett antal gemensamma fallstudier för olika strategier. Arbetet med studierna fortskrider sedan i WP4 där man också tar fram ett öppet testramverk som gör det enkelt att disseminera resultatet. Sist så testar WP5 de framtagna strategierna och utvärderar dessa. Resultaten återkopplas sedan till WP4 för att förbättra strategierna. WP1 hanterar projektledning och disseminering av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 mars 2024

Diarienummer 2021-05043

Statistik för sidan