Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon

Diarienummer
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 365 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-03682sv.pdf (pdf, 459 kB)

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en metod för att uppskatta (estimera) längshastigheten hos ett fordon (longitudinell hastighet) och lutningsvinkeln hos vägen som fordonet kör på för att detektera när fordonets hjul slirar. Algoritmen har verifierats genom omfattande vintertester under realistiska förhållanden och har fungerat väldigt bra på hala vägar även när alla fyra hjulen slirar.

Resultat och förväntade effekter

e-AAM har ansökt om ett patent relaterat till den teknik som utvecklats i detta projekt vilket betonar relevans för företaget. Dessutom visar både (1) inbjudan att presentera detta arbete i plenum vid en stor fordonsdynamik konferens och (2) att en artikel accepterats för publicering i en internationell tidskrift att projektet har varit mycket relevant för den akademiska världen. Vidare har den magisteruppsats som har varit ett annat resultatet av projektet, nominerades som bästa magisterexamen vid Tongji University för 2013.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har genomförts av en examensarbetare (utbytesstudent) från Tongji University, Shanghai samt seniora forskare vid Chalmers och e-AAM. Kombinationen av samarbete mellan Chalmers och Tongji University samt e-AAM:s hybridelektriska teknik och vintertestanläggningar i Arjeplog, Sverige har varit viktiga faktorer som varit avgörande för detta projekts möjliggörande och även dess resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03682

Statistik för sidan