ESPLANADE - Efficient and Safe Product Lines of Architectures eNabling Autonomous DrivE

Diarienummer 2016-04268
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 15 629 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2015-06947-en

Syfte och mål

Projektet ESPLANADE angriper den komplexa frågan hur man visar att ett autonomt vägfordon är säkert. Denna uppgift är signifikant skild från den säkerhetsargumentation som krävs för manuellt framförda fordon. Eftersom det är fordonet som tar över ansvaret för framförandet som en del av sin funktionalitet, innebär det att uppgiften att visa att det är säkert på vägen, i princip sammanfaller med att visa att det är funktionssäkert. Detta i och med att det ingår i det autonoma fordonets funktion att köra säkert.

Förväntade effekter och resultat

Det huvudsakliga resultatet av detta projekt blir en metodologi som löser de problem inom säkerhetsbevisningen som är karakteristiska för autonoma fordon. Detta löses så att den kan appliceras i en produktlinje, vilket innebär att även med ett stort antal fordonsvarianter, kommer fortfarande metodologin att generera hanterbara mängder arbetsuppgifter. Metodologin valideras i projektet genom utveckling av ett prototypverktyg. Ett ytterligare förväntat resultat är att svensk industri kommer att behålla ett fördelaktigt läge inom området säkra självkörande vägfordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs med två samtidiga perspektiv. Det första perspektivet handlar om användningsfall. En bärande linje i projektet är att identifiera en mängd användningsfall av stigande svårighetsgrad vilka sedan blir föremål för de vetenskapliga arbetspaketen att säkerställa att de kan lösas. Det andra perspektivet är att arbeta med de från början identifierade vetenskapliga områdena: * Förarrelationer * Riskkälleanalys * Beslutshierarkier och arkitekturmönster. * Ofullständig redundans * Verifikation av kravnedbrytningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.