Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ESCAPE - Effektiv funktionssäkerhet för komplexa autonoma produktionssystem

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2021 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

ESCAPE är en förstudie av genomförbarheten av en ny metod för att säkerställa funktionssäkerhet bestående av i två huvudkomponenter: (1) dynamiska skyddsbarriärer för fordon i form av virtuella säkerhetszoner och (2) en simuleringsbaserad metod för att etablera funktionssäkerhet i komplexa system-av-system i gruvmiljöer. ESCAPE har resulterat i en projektansökan, en state-of-the-art-rapport, en state-of-practice-rapport och en presentation av användningsfall i Bolidens gruvor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utöver den ovan redovisade ansökan, samt de tre rapporterna, har projektet resulterat i en video som översiktligt presenterar ESCAPE. Projektet har nått uppställda mål och det är vår förhoppning att vi i fortsättningsprojektet kommer att kunna vidareutveckla och utvärdera de tekniska lösningar som studerats i denna förstudie,

Upplägg och genomförande

Projektet har i huvudsak fokuserat på konceptstudier och diskussioner om den föreslagna metodens tillämpbarhet i gruvsammanhag, vilket resulterat i en gemensam slutsats att det finns potential för introduktion av metoden hos Boliden efter att den vidareutvecklats, utvärderats och anpassas till konkreta gruvscenarier. Detta är grunden till att vi gemensamt valt att gå vidare med ansökan om finansiering av ett uppföljningsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 oktober 2021

Diarienummer 2020-04611

Statistik för sidan