Escalate

Diarienummer 2015-06209
Koordinator CLUSTERLAND SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 707 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Escalate är ett program med syfte att lyfta utlandsfödda entreprenörers företag till nästa nivå genom konkret stöd inom områden som affärsutveckling, säljkompetens, marknadsföring och organisation. Programmet erbjuder även entreprenörer stöd i att hitta extern finansiering genom nätverk för affärsänglar och investmentbolag. Under projekttiden har totalt 7 företag utvecklats, erhållit individuella handlingsplaner och haft över 80 olika aktiviteter. En metod för att utveckla företagen har utvecklats och utmaningar (organisatoriska och infrastrukturella) har hittats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som mål att visa om det är möjligt att skapa en långsiktigt hållbar accelerator som hjälper utlandsfödda att skala upp sina företag. Detta har bevisats i projektet även om programtiden varit kort, har flera av bolagen utvecklats mycket starkt på kort tid. Målet var också att ge en bild av hur humankapitalet i regionen kan utnyttjas bättre och hur innovationssystemet kan förbättras, detta har förmedlats via workshops till lokala aktörer. Långsiktigt förväntas projektet att generera nya arbetstillfällen och mer hållbara företag, vilket kommer att följas upp 2017

Upplägg och genomförande

De företag som accepterades ingick i en accelerationsprocess (12 veckor) där man fick kvalificerad rådgivning och hjälp inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och logistik. I programmet ingick: -Personlig coachning -Gemensamma aktiviteter med andra start-ups i regionen -Möten med investerare och investor readiness program (pitch träning etc) -Framtagande av affärsplaner etc Programmet har fått positiv respons från deltagarna, men i framtida program kommer mer fokus att läggas på individuella insatser snarare än gemensamma då företagens behov är mycket olika.

Externa länkar

Hemsida för projektet Escalate, med möjlighet att söka till programmet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.