ESA BIC Sweden Rymdstartups

Diarienummer 2016-05171
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB - Aurorum Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syfte är att ge stöd till startups som har antagits till ESA BIC Sweden för att utveckla innovationer som bygger på eller nyttjar rymdteknik för lösningar utanför rymdsektorn och/eller tillför nya lösningar som kan nyttjas i rymden. Stödet är ett bidrag (incentive) som kan användas för produktutveckling och IPR och utgör en del av det monetära stödet som erbjuds via ESA BIC Sweden. I snitt kommer 8 startups per år att erbjudas plats och antas av ESA BIC Sweden och dessa kommer att få en incentive på upp till 500 000 kr för att utveckla sin startup, hälften från ESA hälften från Vinnova.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas ge ´rymdstartups´ möjlighet att utveckla sina lösningar och stärka sina förutsättningar att erbjuda innovativa produkter och/eller tjänster och bygga attraktiva och lönsamma bolag som stärker Sveriges position som teknikstart nation med dynamiska startups och innovativt näringsliv. I snitt kommer 8 bolag att tas in varje år och få ett maximalt bidrag på ca 500 000. Totalt 40 bolag kommer att erbjudas denna möjlighet fram till år 2020. Detta projekt medfinansierar dessa incentives i en första etapp fram till och med 2019.

Planerat upplägg och genomförande

Det är öppet att söka in till ESA BIC Sweden (permanent Open Call) och varje år planeras 3 uttagningar att ske. I snitt 8 startups kan erbjudas plats varje år. Tidplanen för varje startup kan variera men maxtiden för genomförande är för en enskild startup max 2 år. Den första utbetalningen på ca 200 000 kr sker vid kontraktsignering med den enskilda startupen, den andra på ca 200 000 sker vid halvtidsutvärderingen (Midterm review) och den sista på ca 100 000 kr sker efter godkänd slutrapport och styrkta kostnader.

Externa länkar

ESA BIC Sweden hemsida med information och ansökningshandlingar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.