Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ersätta PVC med bioplast

Diarienummer
Koordinator LERUMS TEKNISKA ISOLERING LTI AB
Bidrag från Vinnova 212 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektidén var att slutföra ett påbörjat projekt för att ersätta PVC inom byggbranschen med bioplast, som har samma funktion. Vi fick ett positivt resultat. Produkten är nu godkänd av Sunda Hus och A-klassad i deras system. Efter tillsats av flamskydd, så klarade inte extrudern att komma upp i den högre temperatur, som nu krävdes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ny körning kommer att göras hos annan tillverkare, som har extruder för högre temperatur. Bredden kommer i första steget att begränsas till 1 m jämfört med tidigare 1,4. Det innebär för slutanvändningen en lägre produktivitet, eftersom montering kommer att ta längre tid. Vi fortsätter sökning efter produktionsutrustning, som både klarar höge temperatur och bredden 1,4 m.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att producera granulat med bättre flamskydd. Det lyckades och granulaten har blivit A-klassade av SundaHus. Nästa steg i produktionskedjan var produktion av rullar med 1,4 m bredd och tjocklekar 0,3 och 0,5 mm. Produktionen misslyckades, eftersom granulaten med flamskydd krävde högre temperatur i extrudern.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2018

Diarienummer 2018-04555

Statistik för sidan