Ersätta PVC med bioplast

Diarienummer 2018-04555
Koordinator LERUMS TEKNISKA ISOLERING LTI AB
Bidrag från Vinnova 212 500 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018