Erfarenhetsutbyte inkubatorer

Diarienummer 2015-06379
Koordinator ATRINOVA AFFÄRSUTVECKLING AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Via projektet har vi kunnat vidareutveckla Atrinovas inkubatorprocess och även modellen för arbetet med spinn off. Vi har därmed kunnat fortsätta stötta våra entreprenörer och företag med än bättre kvalité genom det utbyte av erfarenhet vi har tagit del av från andra starka innovationsmiljöer. Vi har kunnat bidra till utvecklingen av innovationssystemet i regionen, genom att inspirera entreprenörskap och medverka till att nya arbetstillfällen har skapats. Genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer har vi kunnat skapa tillväxt i regionen.

Resultat och förväntade effekter

Under 2017-01-01 - 2017-11-30 har 45 idéer utvärderats inom inkubatorverksamheten. Vi arbetar för närvarande med med 2 spinnoffprojekt som är kopplade till SKBs forsknings- och teknikutvecklingsverksamhet. Vid slutdatum för denna redovisning finns det 4 projekt i förinkubatorprocessen och 6 projekt i inkubatorprocessen. Dessutom pågår arbete med 4 demonstrationsmiljöer inom energi och miljöteknik och 8 projekt som kommer från avknoppning av befintliga företag och nyetablering från företag i regionen. Fokus ligger på kunskapsintensiva och högteknologiska projekt.

Upplägg och genomförande

Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer har vi kunnat utveckla Atrinovas process för inkubatorn och spinn off arbetet. Vi har fortsatt att stötta innovatörer och entreprenörer genom coachning, expertrådgivning, kontakter till kapital, erbjuda en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö genom kontorslokaler samt även låta innovatörer och entreprenörer ta del av vårt nätverk. Vi har fortsatt med vårt deltagande i projektet kring utvecklingen av forsknings- och innovationsmiljön vid SKB:s forskningsanläggningarna på Äspö.

Externa länkar

http://www.novaoskarshamn.se/Atrinova.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.