Erfarenhetsutbyte för Stockholms universitets inkubator

Diarienummer 2015-06124
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Huvudsyftet har varit att genom ett gemensamt erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer i Sverige, generera nya infallsvinklar, ideer och verktyg för att optimera erbjudandet i inkubatorn. Inkubatorn har under dessa två år hållit över 40 olika seminarier, inspirationsevents, VCF samt presentationer investerar till inkubatorbolagen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev ett uppdaterad och välslipad erbjudande i SU Inkubator med finansieringslösningar från SU Holding. Ulfallet blev att SU Holding har gått in och investerat eller blivit delägare i 6 nya bolag som genomgått SU Inkubator.

Upplägg och genomförande

Upplägget har gått helt i linje med att erbjuda inkubatorstöd för innovationer och tidiga idéer,bl.a. innefattande affärsutveckling, hjälp med att söka kapital. SU Inkubator har varit projektledare tillika finansiell värd för ett forskningsprojekt som under 2016 har beviljats medel från VINN NU samt SweLife för läkemedel mot inflammations-sjukdomar. Returnado AB har under året kunnat söka direkt till SU Inkubator med stöd från VINNOVAs program Inkubationsstöd - Verifiering Erfarenhetsutbyte höst 2016 och beviljades 600 000 SEK av VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.